16 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Địa chất - Địa mạo biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Địa chất - Địa mạo biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 162
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 162

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Địa chất - Địa mạo biển được thành lập theo quyết định số: 382/QĐ-HDH ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Địa chất - Địa mạo biển trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về địa chất - địa mạo biển.
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Nghiên cứu nguồn gốc hình thái, kiến trúc và động lực thành tạo địa hình đáy biển và đới ven bờ;
2. Nghiên cứu các thành tạo địa chất Kainozoi đới ven bờ và thềm lục địa cùng với các khoáng sản rắn có liên quan;
3. Nghiên cứu đặc điểm địa chất - địa mạo làm cơ sở khoa học phục vụ cho quy hoạch phát triển không gian biển;
4. Nghiên cứu, đánh giá các loại hình tai biến địa chất như: xói lở, bồi tụ; phân vùng nguy cơ tai biến, làm cơ sở khoa học cho quản lý và quy hoạch lãnh thổ theo hướng phát triển bền vững./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm