02 Tháng Mười 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Địa chất - Địa mạo biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Địa chất - Địa mạo biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 172
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 172

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Địa chất - Địa mạo biển được thành lập theo quyết định số : 44/QĐ-HDH ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:
  1. Nghiên cứu quá trình tiến hóa bề mặt đáy biển, thềm lục địa Việt Nam và các vùng lân cận.
  2. Nghiên cứu các thành tạo địa chất Kainozoi đới ven bờ và thềm lục địa cùng với các khoáng sản rắn có liên quan.
  3. Nghiên cứu đánh gia hiện trạng và tác động của dịa chất môi trường vùng ven bờ biển. Đề xuất hướng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và quản lý tổng hợp đới bờ biển.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm