02 Tháng Mười 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Động vật có xương sống biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Động vật có xương sống biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 199
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 199

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Động vật có Xương sống được thành lập theo quyết định số : 28/HDH-QD ngày 20 tháng 1 năm 1994 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:
  1. Nghiên cứu đa dạng sinh học cá và động vật có xương sống ngoài cá ở biển Việt Nam.
  2. Điều tra nghiên cứu sinh học, sinh thái học và biến động nguồn lợi các loài cá có giá trị kinh tế, các loài động vật có xương sống ngoài cá ở biển Việt Nam.
  3. Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận về biến động số lượng và dự báo nguồn lợi cá biển Việt Nam, đặc biệt là phương pháp luận nghiên cứu nguồn lợi cá đa loài.
  4. Đề xuất cơ sở khoa học và các biện pháp khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi động vật có xương sống ở biển Việt Nam.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm