24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Động vật có xương sống biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Động vật có xương sống biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 543
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 543

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Động vật có xương sống biển được thành lập theo quyết định số: 383/QĐ-HDH ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Động vật có xương sống biển trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng điều tra, nghiên cứu cơ bản nguồn lợi động vật có xương sống vùng biển Việt Nam.
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Nghiên cứu đa dạng sinh học, đặc trưng quần xã cá và động vật có xương sống ngoài cá ở biển Việt Nam;
2. Nghiên cứu sinh học, sinh thái học và biến động nguồn lợi cá và động vật có xương sống ngoài cá ở biển Việt Nam;
3. Nghiên cứu xây dựng phương pháp luận về biến động số lượng và dự báo nguồn lợi cá biển Việt Nam, đặc biệt là phương pháp luận nghiên cứu nguồn lợi cá đa loài;
4. Đề xuất cơ sở khoa học khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn lợi động vật có xương sống ở biển Việt Nam;
5. Đào tạo nhân lực và dịch vụ khoa học liên quan đến động vật có xương sống biển./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm