05 Tháng Mười 2022  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Công nghệ nuôi trồng » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Công nghệ nuôi trồng Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 989
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 989

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Công nghệ Nuôi trồng được thành lập theo quyết định số : 20/HDH-QD ngày 20 tháng 1 năm 1994 của Viện Hải Dương Học, có chức năng: 
  1. Nghiên cứu các đặc điểm sinh học có tính chất cơ bản của một số đối tượng sinh vật nuôi ở biển nhiệt đới.
  2. Ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất giống, lai tạo, tuyển chọn, di giống và nuôi trồng một số loài Sinh vật biển có giá trị cao.
  3. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đề ra các luận chứng khoa học kỹ thuật nhằm phát triển nuôi trồng bền vững và các quy trình công nghệ nuôi trồng để chuyển giao vào thực tiễn.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm