24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Công nghệ nuôi trồng » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Công nghệ nuôi trồng Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 458
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 458

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Công nghệ Nuôi trồng được thành lập theo quyết định số: 381/QĐ-HDH ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Công nghệ nuôi trồng trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học cơ bản của một số đối tượng sinh vật nuôi ở biển nhiệt đới;
2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài sinh vật biển có giá trị cao;
3. Nghiên cứu ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học trong nuôi trồng thủy sản;
4. Nghiên cứu dinh dưỡng sinh vật nuôi thủy sản;
5. Nghiên cứu quản lý sức khỏe sinh vật nuôi thủy sản;
6. Nghiên cứu luận chứng khoa học nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững;
7. Nghiên cứu qui hoạch vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm