25 Tháng Ba 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Hóa sinh biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Hóa sinh biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 967
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 967

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Hóa sinh được thành lập theo quyết định số : 41/HDH-QD ngày 20 tháng 1 năm 1994 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:
  1. Nghiên cứu các biến động định tính và định lượng các hợp chất chủ yếu trong sinh vật biển, nhằm đề xuất khả năng khai thác và sử dụng hợp lý các hợp chất này.
  2. Nghiên cứu chiết xuất thử nghiệm các hợp chất có hoạt tính sinh học, nhằm tạo ra các sản phẩm sinh học có giá trị sử dụng cao.
  3. Nghiên cứu cấu trúc hoá học của các hợp chất quí hiếm trong sinh vật biển, các enzyme xúc tác của chúng để phục vụ cho tổng hợp hoá học.
  4. Đánh giá tác động của một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn thực phẩm của các sinh vật biển.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm