16 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Hóa sinh biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Hóa sinh biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 245
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 245

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Hóa sinh biển được thành lập theo quyết định số: 384/QĐ-HDH ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Hoá sinh biển trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng nghiên cứu các hợp chất hóa học ở sinh vật biển, phát triển các quy trình công nghệ liên quan đến hóa sinh phục vụ đời sống.
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Nghiên cứu thành phần, hàm lượng các hợp chất hóa học chủ yếu trong sinh vật biển, nhằm đề xuất khả năng khai thác và sử dụng hợp lý các hợp chất này;
2. Nghiên cứu chiết xuất thử nghiệm các hợp chất có hoạt tính sinh học, nhằm tạo ra các sản phẩm sinh học có giá trị sử dụng cao;
3. Nghiên cứu cấu trúc hoá học của các hợp chất quý hiếm trong sinh vật biển để phục vụ cho tổng hợp hoá học;
4. Nghiên cứu độc tố sinh học biển, ảnh hưởng của chúng đến chất lượng và an toàn thực phẩm và ứng dụng các độc tố này trong y dược;
5. Nghiên cứu phát triển các quy trình công nghệ hóa sinh nhằm nâng cao giá trị và chất lượng thủy hải sản./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm