17 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Nguồn lợi Thủy sinh » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Nguồn lợi Thủy sinh Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 427
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 427

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Nguồn lợi Thủy sinh được thành lập theo quyết định số: 376/QĐ-HDH  ngày 26 tháng  06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.
 

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Nguồn lợi thuỷ sinh trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng điều tra, nghiên cứu và quan trắc các đặc trưng về động vật thủy sinh và hệ sinh thái có liên quan.

Điều 2. Nhiệm vụ.

1. Điều tra, nghiên cứu cơ bản về động vật thủy sinh;
2. Nghiên cứu sinh học, sinh thái các loài động vật thủy sinh nhằm quản lý và phát triển bền vững nguồn lợi;
3. Tham gia nghiên cứu đặc trưng các hệ sinh thái biển và cơ sở khoa học cho bảo tồn thiên nhiên biển;
4. Tham gia quan trắc rạn san hô và các hệ sinh thái có liên quan nhằm đánh giá sự thay đổi và quản lý thích ứng./.

 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm