02 Tháng Mười 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Nguồn lợi Thủy sinh » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Nguồn lợi Thủy sinh Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 223
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 223

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Nguồn lợi Thủy sinh được thành lập theo quyết định số : 24/HDH-QD  ngày 20 tháng  1 năm 1994 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:
  1. Điều tra nghiên cứu cơ bản về chuyên ngành thủy sinh vật học.
  2. Nghiên cứu sinh học sinh thái của các loài thủy sinh vật nhằm mục tiêu quản lý và phát triển bền vững nguồn lợi.
  3. Tham gia nghiên cứu đặc trưng của các hệ sinh thái biển và cơ sở khoa học cho bảo tồn thiên nhiên biển.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm