20 Tháng Hai 2019  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản lý tổng hợp » Đội ngũ cán bộ ::..   Đăng nhập
 Phòng Quản lý tổng hợp Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 40
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 40

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng
 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: hovantheio@gmail.com
   
Nhiệm vụ
  • Quản lý công tác tổ chức và hành chính, chính sách lao động và tiền lương
  • Quản lý hoạt động khoa học, đào tạo công chức, viên chức.

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590036
Số fax: 84.58.3590034
Email: nguyenphiphat@gmail.com

   
Nhiệm vụ

- Quản lý vật tư, tài sản, thiết bị, xây dựng và cơ sở vật chất của Viện.
- Công tác hành chánh quản trị.

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm