03 Tháng Sáu 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Sinh vật phù du » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Sinh vật phù du Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 177
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 177

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Thành lập theo quyết định số 34/QD-HDH ngày 28 tháng 03 năm 2003 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:
  1. Nghiên cứu các vấn đề về phân loại học cổ điển và hiện đại.
  2. Nghiên cứu các vấn đề sinh thái - sinh lý cá thể làm cơ sở nghiên cứu ứng dụng phục vụ thực tiển.
  3. Nghiên cứu xác định vùng phân bố nguồn lợi và biến động nguồn lợi sinh vật phù du biển.
  4. Xây dựng bộ sưu tập nuôi làm tiền đề cho việc thiết lập ngân hàng gen của các loài vi tảo.
  5. Thiết lập bộ mẫu chuẩn của sinh vật phù du biển.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm