24 Tháng Năm 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Sinh vật phù du » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Sinh vật phù du Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 478
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 478

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Thành lập theo quyết định số 361/QĐ-HDH ngày 20 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Sinh vật phù du trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực sinh vật phù du và các lĩnh vực liên quan; Cung cấp hoạt động tư vấn và dịch vụ KH&CN trong lĩnh vực sinh vật phù du và các lĩnh vực liên quan.

Điều 2. Nhiệm vụ.

1. Nghiên cứu các vấn đề về phân loại học cổ điển và hiện đại;
2. Nghiên cứu các vấn đề về sinh thái – sinh lý cá thể làm cơ sở nghiên cứu ứng dụng phục vụ thực tiễn;
3. Nghiên cứu xác định vùng phân bố nguồn lợi và biến động nguồn lợi sinh vật phù du biển;
4. Xây dựng bộ sưu tập nuôi và mẫu tự nhiên làm tiền đề cho việc thiết lập ngân hàng gen của các loài sinh vật phù du;
5. Nghiên cứu tảo nở hoa và sinh vật phù du gây hại;
6. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các quy trình, giải pháp và thiết bị KH&CN trong lĩnh vực sinh vật phù du và các lĩnh vực liên quan;
7. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao về lĩnh vực sinh vật phù du./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm