26 Tháng Năm 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Thủy - Địa hóa » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Thủy - Địa hóa Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2069
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2069

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Thủy địa hóa được thành lập theo quyết định số: 386/QĐ-HDH ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Thuỷ - Địa hoá trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng nghiên cứu các yếu tố hóa học trong nước và trầm tích biển; Cung cấp các dịch vụ khoa học trong lĩnh vực môi trường.
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố gây ô nhiễm môi trường nước và trầm tích ở vùng biển ven bờ;
2. Nghiên cứu các giải pháp quản lý các vực nước có nguy cơ bị ô nhiễm; đánh giá tác động môi trường;
3. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật xử lý chất thải, chú trọng kỹ thuật xử lý chất thải hữu cơ;
4. Cung cấp các dịch vụ khoa học: phân tích các yếu tố kim loai, hữu cơ; các hợp chất độc hại như thuốc trừ sâu PCBs, PAHs;
5. Tiêu chuẩn hoá và cập nhật các phương pháp phân tích mới phù hợp với các thiết bị trong phòng thí nghiệm./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm