04 Tháng Sáu 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Thủy - Địa hóa » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Thủy - Địa hóa Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 382
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 382

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Thủy địa hóa được thành lập theo quyết định số : 30/HDH-QD  ngày 20 tháng 1 năm 1994 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:
  1. Nghiên cứu và đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động con người lên chất lượng các vực nước ven bờ, chú trọng các hoạt động có lượng chất thải lớn, hoặc đặc biệt độc hại.
  2. Nghiên cứu các giải pháp quản lý các vực nước có nguy cơ bị ô nhiễm.
  3. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật xử lý chất thải, chú trọng kỹ thuật xử lý chất thải hữu cơ
  4. Tham gia các công tác tư vấn về môi trường.
  5. Tiêu chuẩn hoá và cập nhật hoá các phương pháp phân tích và nghiên cứu.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm