20 Tháng Ba 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Thực vật Biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Thực vật Biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 929
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 929

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Thực vật được thành lập theo quyết định số : 32/HDH-QD ngày 20 tháng 1 năm 1994 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:
  1. Điều tra nghiên cứu cơ bản về thực vật biển.
  2. Nghiên cứu các hệ sinh thái thực vật biển đặc thù : rong, cỏ biển, rừng ngập mặn, vai trò và chức năng của các hệ sinh thái này, cơ sở khoa học cho việc bảo vệ phục hồi chúng, nhằm mục đích duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn lợi và phát triển bền vững.
  3. Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái học của các đối tượng thực vật biển có giá trị, tuyển chọn giống và di giống nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phát triển nguồn lợi, sử dụng chúng trong các lĩnh vực công nghiệp và bảo vệ môi trường.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm