24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Thực vật Biển » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Thực vật Biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 548
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 548

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng
Phòng Thực vật biển được thành lập theo quyết định số: 388/QĐ-HDH ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Thực vật biển trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đào tạo trình độ cao và cung cấp dịch vụ khoa học kỹ thuật về thực vật biển.
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Nghiên cứu vai trò và chức năng các hệ sinh thái thực vật biển: rong biển, cỏ biển, rừng ngập mặn, làm cơ sở khoa học cho việc bảo vệ phục hồi nguồn lợi và phát triển bền vững;
2. Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái học và di truyền của các đối tượng thực vật biển;
3. Tuyển chọn giống và di giống, nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phát triển nguồn lợi thực vật biển có giá trị./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm