02 Tháng Mười 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Truyền thông và Giáo dục môi trường » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Truyền thông và Giáo dục môi trường Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 300
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 300

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

 Phòng Truyền thông và Giáo dục môi trường là đơn vị trực thuộc Bảo Tàng Hải Dương Học được thành lập theo quyết định số : 433/QĐ-HDH ký ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Viện hải dương học, có chức năng:

  • Hướng dẫn khách tham quan Bảo tàng Hải dương học.
  • Quảng bá tuyên truyền về Bảo tàng hải dương học dưới nhiều hình thức nhằm thu hút du khách đến tham quan.
  • Sưu tập, cập nhật thông tin về biển và đại dương; xây dựng các chương trình truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về biển, giáo dục bảo vệ môi trường và bảo tồn thiên nhiên biển cho xã hội.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm