24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Trạm quan trắc Nha Trang » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Trạm quan trắc Nha Trang Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 464
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 464

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển Nha Trang được thành lập theo quyết định số : 1286/KHCNQG-QD ngày 29 tháng 6 năm 1996 của Giám đốc trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, có chức năng:

  • Thức hiện quan trắc các thông số môi trường biển.
  • Cung cấp các thông tin về các chỉ tiêu chất lượng, hiện trạng môi trường.
  • Tham gia nghiên cứu, đề xuất các phương án và giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường.
  • Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quan trắc, kiểm nghiệm môi trường biển theo yêu cầu công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở Trung ương và địa phương.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm