Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Địa chỉ liên hệ ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 269
Members Members: 0
Total Total: 269

Online Now Online Now:
    
 Địa chỉ liên hệ Minimize

  
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam
Tel: (84.58) 3590036        Fax: (84.58) 3590034
Email:
vanthu@vnio.vast.vn

 Viện trưởng
PGS. TS. Đào Việt Hà

Phó viện trưởng
TS. Hồ Văn Thệ

Phó viện trưởng
TS. Hoàng Xuân Bền

 

    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search