Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Bảo tàng Hải dương học » Tài liệu hiện vật phi sinh vật ::..   Login
 Liên kết Bảo tàng Minimize
    
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 270
Members Members: 0
Total Total: 270

Online Now Online Now:
    
 Tài liệu hiện vật phi sinh vật Minimize

Bộ sưu tập mẫu Địa chất biển

   Ngoài bộ mẫu sinh vật biển, Bảo tàng Hải dương học còn trưng bày bộ sưu tập mẫu Địa chất biển được thu thập từ nhiều vùng biển khác nhau của Việt Nam từ năm 1960 đến năm 2003.

Bộ sưu tập các trang thiết bị nghiên cứu biển

   Bảo tàng Hải dương học đang trưng bày 66 thiết bị, máy móc khảo sát biển được chế tạo qua các thời kỳ khác nhau, trong đó các loại thiết bị máy móc đo đạc các yếu tố khí tượng, thủy văn biển chiếm một phần khá lớn. Các thiết bị, máy móc được trưng bày một cách hệ thống từ thô sơ đến hiện đại có thể giúp chúng ta hiểu được quá trình phát triển của ngành nghiên cứu biển ở nước ta cũng như trên thế giới.

 

    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search