25 Tháng Năm 2019  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Đội lặn ::..   Đăng nhập
 Đội lặn Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 25
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 25

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng

Đội Lặn viện Hải Dương Học có 30 thành viên.
Phụ trách đội: Phạm Bá Trung

Danh sách thành viên

Số TT

Họ và tên

Số hiệu bằng lặn

Nơi cấp

1

Võ Sĩ Tuấn

9407931474

PADI

2

Nguyễn Ngọc Lâm

9407931476

PADI

3

Đoàn Như Hải

9404812907

PADI

4

Hoàng Xuân Bền

9903A15193

PADI

5

Phan Kim Hòang

9407931472

PADI

6

Nguyễn Văn Long

 

PADI

7

Đỗ Hữu Hoàng

9404812899

PADI

8

Huỳnh Minh Sang

 

PADI

9

Hoàng Đức Lư

JPNF 00/99/P2/000101

CMAS

10

Bùi Quang Nghị

JPNF 00/99/P2/000104

CMAS

11

Nguyễn Thị Mỹ Ngân

JPNF 00/99/P2/000110

CMAS

12

Hoàng Trung Du

JPNF 00/99/P2/000106

CMAS

13

Nguyễn Xuân Vị

JPNF 00/99/P2/000107

CMAS

14

Nguyễn Xuân Hòa

98043870

PADI

15

Phạm Xuân Kỳ

JPNF 00/99/P2/000105

CMAS

16

Dương Trọng Kiểm

9303374285

PADI

17

Nguyễn Đình Đàn

9303374242

PADI

18

Phạm Bá Trung

JPNF 00/99/P2/000108

CMAS

19

Vũ Tuấn Anh

JPNF 00/99/P2/000103

CMAS

20

Trần Văn Chung

JPNF 00/99/P2/000109

CMAS

21

Nguyễn Phi Uy Vũ

9906A35263

PADI

22

Hứa Thái Tuyến

0905AM4935

PADI

23

Lê Trần Dũng

 

PADI

24

Hồ Văn Thệ

 

PADI

25

Phan Hữu Tâm

 

PADI

26

Trịnh Thị Thu Minh

0409A55121

PADI

27

Thái Minh Quang

 

PADI

28

Võ Trần Tuấn Linh

 

PADI

29

Lê Hùng Phú

 

PADI

30

Hồ Sơn Lâm

 

PADI

Các chứng chỉ của thành viên đội lặn (tải về tại đây)

    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm