Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Hội đồng khoa học ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11249
Members Members: 0
Total Total: 11249

Online Now Online Now:
    
 Hội đồng khoa học Minimize
  • Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. NCVCC. Đoàn Như Hải.
  • Phó chủ tịch Hội đồng: TS. NCVC. Hoàng Xuân Bền.
  • Thư ký: TS. NCVC. Nguyễn Xuân Vỵ.
  • Ủy viên: PGS. TS. NCVCC. Đào Việt Hà, PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Văn Long, TS. NCVCC. Lê Đình Mầu, TS. NCVC. Phạm Xuân Kỳ, TS. NCVC. Hồ Văn Thệ, TS. NCVC. Nguyễn Hữu Huân, TS. NCVC. Võ Văn Quang, TS. NCVC. Đỗ Hữu Hoàng.
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search