Saturday, June 03, 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Hội đồng khoa học ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 604
Members Members: 0
Total Total: 604

Online Now Online Now:
    
 Hội đồng khoa học Minimize
  • Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. NCVCC. Đoàn Như Hải
  • Phó chủ tịch Hội đồng: TS. NCVC. Hoàng Xuân Bền
  • Thư ký: TS. NCVC. Nguyễn Xuân Vỵ
  • Ủy viên: GS.TS. NCVCC. Nguyễn Ngọc Lâm, PGS. TS. NCVCC. Đào Việt Hà,  PGS. TS. NCVC. Nguyễn Văn Long, TS. NCVCC. Lê Đình Mầu, TS. NCVC. Phạm Xuân Kỳ, TS. NCVC. Hồ Văn Thệ
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search