Tuesday, May 21, 2019  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Hội đồng khoa học ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 138
Members Members: 0
Total Total: 138

Online Now Online Now:
    
 Hội đồng khoa học Minimize
01
TS. Đào Việt Hà
- Chủ tịch Hội đồng
02
PGS. TS. Đoàn Như Hải
- Phó Chủ tịch Hội đồng
03
TS. Nguyễn Xuân Vị
- Thư ký Hội đồng
04
PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn
- Ủy viên
05
TS. Lê Đình Mầu
- Ủy viên
06
GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm
- Ủy viên
07
PGS.TS. Bùi Hồng Long
- Ủy viên
08
TS. Nguyễn Văn Long
- Ủy viên
09
TS. Hồ Văn Thệ
- Ủy viên
10
TS. Phạm Xuân Kỳ
- Ủy viên

 

    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search