04 Tháng Sáu 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Hội đồng khoa học ::..   Đăng nhập
 Trang chủ Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 567
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 567

Đang Online Đang Online:
    
 Hội đồng khoa học Đóng
  • Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. NCVCC. Đoàn Như Hải
  • Phó chủ tịch Hội đồng: TS. NCVC. Hoàng Xuân Bền
  • Thư ký: TS. NCVC. Nguyễn Xuân Vỵ
  • Ủy viên: GS.TS. NCVCC. Nguyễn Ngọc Lâm, PGS. TS. NCVCC. Đào Việt Hà,  PGS. TS. NCVC. Nguyễn Văn Long, TS. NCVCC. Lê Đình Mầu, TS. NCVC. Phạm Xuân Kỳ, TS. NCVC. Hồ Văn Thệ
    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
 Liên kết Đóng
    
 Phản hồi Đóng

CAPTCHA image
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây
Hủy Bỏ   Gửi
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm