19 Tháng Năm 2019  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Hội đồng khoa học ::..   Đăng nhập
 Trang chủ Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 53
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 53

Đang Online Đang Online:
    
 Hội đồng khoa học Đóng
01
TS. Đào Việt Hà
- Chủ tịch Hội đồng
02
PGS. TS. Đoàn Như Hải
- Phó Chủ tịch Hội đồng
03
TS. Nguyễn Xuân Vị
- Thư ký Hội đồng
04
PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn
- Ủy viên
05
TS. Lê Đình Mầu
- Ủy viên
06
GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm
- Ủy viên
07
PGS.TS. Bùi Hồng Long
- Ủy viên
08
TS. Nguyễn Văn Long
- Ủy viên
09
TS. Hồ Văn Thệ
- Ủy viên
10
TS. Phạm Xuân Kỳ
- Ủy viên

 

    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
 Liên kết Đóng
    
 Phản hồi Đóng

CAPTCHA image
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây
Hủy Bỏ   Gửi
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm