24 Tháng Chín 2017  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Hội đồng khoa học ::..   Đăng nhập
 Trang chủ Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 70
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 70

Đang Online Đang Online:
    
 Hội đồng khoa học Đóng
01
TS. Đào Việt Hà
- Chủ tịch Hội đồng
02
PGS. TS. Đoàn Như Hải
- Phó Chủ tịch Hội đồng
03
TS. Nguyễn Văn Long
- Thư ký Hội đồng
04
TS. Phạm Xuân Kỳ
- Ủy viên
05
GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm
- Ủy viên
06
PGS.TS. Bùi Hồng Long
- Ủy viên
07
TS. Lê Đình Mầu
- Ủy viên
08
TS. Hồ Văn Thệ
- Ủy viên
09
TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Ủy viên
10
PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn
- Ủy viên
    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
 Liên kết Đóng
    
 Phản hồi Đóng
Hủy Bỏ   Gửi
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm