Wednesday, April 17, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Địa chất - Địa mạo biển ::..   Login
 Phòng Địa chất - Địa mạo biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 387
Members Members: 0
Total Total: 387

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize

   Là một đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Lãnh đạo Viện Hải dương học, chuyên nghiên cứu và triển khai các vấn đề về khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực Địa chất – Địa mạo biển và Viễn thám.

    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search