16 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển  » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1316
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1316

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

Phòng Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển là đơn vị trực thuộc Bảo Tàng Hải Dương Học được thành lập theo quyết định số: 341/QĐ-HDH ngày 12 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học:

Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển trực thuộc Bảo tàng Hải dương học, Viện Hải dương học có chức năng nghiên cứu, thuần dưỡng và nuôi giữ các đối tượng sinh vật biển; bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen sinh vật biển có giá trị.
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống nuôi sinh vật biển;
2. Thuần dưỡng, chăm sóc và nuôi dưỡng sinh vật sống phục vụ tham quan;
3. Nghiên cứu về dinh dưỡng và giải pháp phòng trị bệnh các loài sinh vật biển;
4. Nghiên cứu sinh sản nhân tạo một số loài sinh vật biển nhằm bảo tồn nguồn gen và cung cấp sinh vật cho Bảo tàng Hải dương học;
5. Tham gia tiếp nhận và chuyển giao các công nghệ nuôi và sinh sản nhân tạo một số loài sinh vật biển./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm