29 Tháng Mười Một 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển  » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 169
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 169

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

Phòng Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển là đơn vị trực thuộc Bảo Tàng Hải Dương Học được thành lập theo quyết định số : 432/QĐ-HDH ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:

  • Thiết kế, lắp đặt và bảo dưỡng hệ thống nuôi sinh vật biển thuộc Bảo tàng Hải dương học.
  • Tổ chức thuần dưỡng, chăm sóc và nuôi dưỡng sinh vật sống phục vụ tham quan.
  • Phối hợp với các phòng chuyên môn tiến hành các nghiên cứu về sinh sản nhân tạo và bệnh của sinh vật nuôi cảnh.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm