Tuesday, July 23, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển ::..   Login
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 14753
Members Members: 0
Total Total: 14753

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize

BÁO CÁO QUÝ II

1.Tình hình nuôi :

- Nhập về khu thuần dưỡng : 355

- chết ở khu thuần dưỡng : 100

- Chuyển trưng bầy : 255

2.Ở khu trưng bầy :

- Nhập : 321

- Chết : 52.

2. Nguyên nhân gây bệnh và chết ở khu trưng bầy :

- Bị cá khác cắn mắt gây lở loét : Cá đuối lớn.

- Bị mù mắt không rõ nguyên nhân : Cá mập mã lai.

- Nhảy ra ngoài hồ ban đêm : cá mập vây đen

- Bị nhiễm trùng lông ( Cryptocaryon sp. , Brooknella sp.) sán lá đơn chủ Monogennea, nhiễm Lymphocystis,  Bào tử sợi giống Ceratomyxa và cầu khuẩn.

- Phương pháp điều trị ; Vệ sinh toàn bộ hồ nuôi, hồ lọc tắm Formol, ha độ mặn, tắm H2O2, xanh malachite, thức ăn trộn vitamin, tỏi...

- Kết quả : không được như mong muốn, cá còn bị chết nhiều.nhất là ở khu thuần dưỡng.

3. Các công tác khác :

- Bảo dưỡng 12 bơm lọc công suất lớn.

-sửa chữa 02 đường ống bơm nước mặn.

- Sửa chữa mái che di động hồ cá mập.

- Bảo dưỡng 3 máy phát điện.

- Bảo dưỡng 2 máy bơm cứu hoả.

- Thay đổi đối tượng nuôi ở 3 hồ trưng bầy.

- Sưu tầm và chuyển giao cho phòng QLCMBT 04 mẫu đặc biệt gồm : 1 thú biển, 1 thân mềm và 2 giáp xác.

- Chuyển giao cho phòng QLCMBT và ĐVCXS 72 mẫu cá các loại.

- Phối hợp với bộ phận đón khách trong những ngày cao điểm khách du lịch.

- Thực hiện một số công việc phụ trợ cấp bách cho bảo tàng.

 

    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search