24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Nguồn lợi Thủy sinh ::..   Đăng nhập
 Phòng Nguồn lợi Thủy sinh Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 566
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 566

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng
  • Phòng Nguồn lợi Thủy sinh gồm 07 cán bộ, trong đó có 02 TS, 03 Thạc sĩ, 02 Cử nhân và Kỹ sư;
  • Trong giai đoạn 2000 – 2010, phòng chủ trì thực hiện 01 đề tài độc lập cấp nhà nước, 01 đề tài cấp Viện KH&CN VN; 06 dự án hợp tác quốc tế (UNEP, SIDA, TOTAL FOUNDATION, IUCN, WWF, DANIDA, NUFU), 10 đề tài cấp cơ sở và trên 30 đề tài hợp đồng với các địa phương và doanh nghiệp. Phòng đã công bố trên 40 công trình khoa học, trong đó 15 công trình trên các tạp chí nước ngoài và 25 công trình trên các tạp chí, sách trong nước;
  • Trong giai đoạn 2011 – 2020, phòng chủ trì thực hiện 02 đề tài cấp Nhà nước (gồm 01 đề tài KC.09.41/16-20 và 01 đề tài độc lập ĐTĐL.CN-28/17; 05 đề tài cấp Bộ (gồm 02 đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CNVN; 02 đề tài cấp Bộ NN&PTNT và 01 đề tài Nghiên cứu Cơ bản); 03 dự án hợp tác quốc tế (UNEP, GREENFINS, USAID), 10 đề tài cấp cơ sở, 04 đề tài trẻ và trên 60 đề tài hợp đồng với các địa phương và doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, phòng đã công bố 112 công trình khoa học, trong đó 22 công trình trên các tạp chí quốc tế có uy tín (SCI/SCIE), 14 công trình trên các tạp chí quốc tế có chí số ISBN/ISSN và 76 công trình trên các tạp chí/tuyển tập hội nghị khoa học trong nước;
  • Được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao Giải thưởng Môi trường năm 2005;
  • Được Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam tặng 05 bằng khen tập thể lao động xuất sắc các năm 2012, 2014 và 2016; tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014; và tập thể hoàn thành xuất sắc, đột xuất trong ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục hồi rạn san hô cho cácKhu bảo tồn biển và doanh nghiệp của một số tỉnh miền Trung Việt Nam năm 2017;
  • Đạt giải thưởng về Sáng tạo Khoa học – Công nghệ tỉnh Khánh Hoà lần thứ VI (2014- 2015);
  • Là đơn vị đạt thành tích tập thể lao động tiên tiến cấp giấy khen cấp Viện Hải dương học trong 8 năm liên tục (2009-2016).
    
 Trang tin phòng Đóng
    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm