24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 553
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 553

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

   Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật trực thuộc Bảo tàng Hải dương học, Viện Hải dương học được thành lập theo quyết định số: 343/QĐ-HDH ngày 12 tháng 06 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học.

Điều 1. Vị trí, chức năng

Phòng Quản lý, Chế tác và Trưng bày mẫu vật trực thuộc Bảo tàng Hải dương học, Viện Hải dương học có chức năng bổ sung, quản lý bộ mẫu vật phục vụ nghiên cứu khoa học và giới thiệu trưng bày tại Bảo tàng Hải dương học; Cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc trao đổi, đào tạo, giám định, chế tác và trưng bày mẫu sinh vật và phi sinh vật biển.

Điều 2. Nhiệm vụ.

1. Nghiên cứu, sưu tầm, xử lý và bảo quản mẫu vật; Xây dựng dữ liệu về quản lý và tổ chức trưng bày mẫu vật tại Bảo tàng Hải dương học;
2. Lựa chọn và thực hiện các kỹ thuật bảo quản, chế tác mẫu vật; biên soạn tài liệu, quy trình xử lý và chế tác mẫu vật phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu mẫu vật;
3. Thực hiện các nghiên cứu và dịch vụ liên quan đến trao đổi, đào tạo, giám định, chế tác và trưng bày mẫu sinh vật và phi sinh vật biển./.
 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm