27 Tháng Năm 2022  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản lý tổng hợp » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Quản lý tổng hợp Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 1127
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 1127

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

Phòng Quản lý tổng hợp được thành lập theo quyết định số : 23/KHCNQG-QD ngày 19 tháng 6 năm 1993 của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, có chức năng:

  • Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
  • Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
  • Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm