24 Tháng Năm 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Quản lý tổng hợp » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Phòng Quản lý tổng hợp Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 251
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 251

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

Phòng Quản lý tổng hợp được thành lập theo quyết định số: 338/QĐ-HDH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Hải dương học:

Điều 1. Vị trí, chức năng
Phòng Quản lý tổng hợp trực thuộc Viện Hải dương học có chức năng tham mưu và giúp Viện trưởng Viện Hải dương học quản lý, phát triển và tổ chức thực hiện các hoạt động của Viện, bao gồm: công tác tổ chức - cán bộ và kiểm tra, quản lý khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế, tài chính, xây dựng cơ bản, quản trị hành chính và các hoạt động khác.
Điều 2. Nhiệm vụ.
1. Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách viên chức, người lao động;
2. Quản lý các hoạt động khoa học, tổ chức thẩm định, phối hợp kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
3. Lập dự toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm; giúp Viện trưởng quản lý, điều hành các nguồn tài chính; tổ chức thẩm định, xét duyệt tạm ứng, quyết toán tài chính theo quy định;
4. Quản lý công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm đối với tài sản, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất của Viện; tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, duy tu cảnh quan;
5. Quản lý đoàn ra, đoàn vào và các hoạt động hợp tác quốc tế của Viện, tham mưu, giúp Viện trưởng đề xuất, soạn thảo, ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc tế với đối tác nước ngoài;
6. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng của Viện;
7. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, thông tin liên lạc, bảo mật thông tin, tài liệu của Viện theo quy định của Nhà nước;
8. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Viện;
9. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Viện trưởng./.
 

 

 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm