Friday, May 24, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Sinh vật phù du ::..   Login
 Phòng Sinh vật phù du Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 236
Members Members: 0
Total Total: 236

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize
  • Phòng SVPDB là đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sinh vật phù du biển bao gồm các sinh vật có kích thước hiển vi (nhỏ) cho đến siêu nhỏ (nano-, pico-) và trứng cá –cá bột.
  • Phòng SVPD Biển được thành lập năm 2003, là đơn vị trực thuộc Viện Hải dương học (Viện Hàn lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam)
    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search