18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Thủy - Địa hóa ::..   Đăng nhập
 Phòng Thủy - Địa hóa Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11401
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11401

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng
    Được thành lập từ năm 1994 theo quyết định số: 30/HDH-QD của Viện Hải Dương Học, phòng Thủy Địa Hóa đã đóng góp một khối lượng công việc lớn trong nghiên cứu môi trường trong đó lĩnh vực môi trường biển được chú ý nhất (65 bài báo liên quan đã được công bố). Phòng cũng đã tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa. Sau gần 20 năm hoạt động và phát triển, tập thể phòng đã vinh dự được nhận giải thưởng môi trường toàn quốc năm 2008.

 

    
 Trang tin phòng Đóng
    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm