Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Thực vật Biển ::..   Login
 Phòng Thực vật Biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 455
Members Members: 0
Total Total: 455

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize

   Phòng Thực vật biển gồm 3 cán bộ, trong đó có 1 tiến sĩ, 1 Thạc sĩ  và 1 cử nhân.
  Trong giai đoạn 2000 đến 2014 phòng Thực vật biển đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, cơ sở và hợp đồng với các địa phương về các lĩnh vực điều tra đa dạng sinh học và nguồn lợi rong biển, nghiên cứu đặc điểm sinh học, phát triển nuôi trồng một số loài rong biển có giá trị, nghiên cứu phân bố và cấu trúc các hệ sinh thái thảm cỏ biển, rừng ngập mặn ở vùng ven biển các tỉnh phía Nam Việt Nam nhằm mục tiêu quản lý, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái. Cũng trong giai đoạn này phòng Thực vật biển đã công bố hơn 35 bài báo trên các tạp chí trong nước và 10 bài báo trên các tạp chí nước ngoài.

    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search