Monday, September 25, 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng Vật lý biển ::..   Login
 Phòng Vật lý biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 391
Members Members: 0
Total Total: 391

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize
Phòng Vật lý biển gồm 09 cán bộ khoa học, trong đó:
  • 04 Tiến sỹ
  • 03 Thạc sỹ
  • 02 Cử nhân

Trưởng phòng: ThS. Phạm Sỹ Hoàn

    
 Trang tin phòng Minimize
    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search