Tuesday, May 21, 2019  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Tổ Tàu thuyền ::..   Login
 Tổ Tàu thuyền Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 127
Members Members: 0
Total Total: 127

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize
  • Tổ Tàu thuyền hoạt động chính thức vào năm 1996.
  • Vùng Biển hoạt động từ Quảng Nam, Bình Định, Phan Thiết, Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang. Chuyên phục vụ khảo sát nghiên cứu khoa học.

Nhân sự:

  1. Lê Hùng Cường - Tổ trưởng
  2. Hoàng Ngọc Lợi - Thủy thủ
  3. Nguyễn Xuân Lai - Thủy thủ
  4. Nguyễn Văn Minh - Thủy thủ
  5. Đặng Thanh Cảnh - Máy trưởng

 

    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search