Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Trạm quan trắc Cần Giờ ::..   Login
 Trạm quan trắc Cần Giờ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11221
Members Members: 0
Total Total: 11221

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize

   Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển Cần Giờ được xây dựng năm 1993, tại Cần Thạnh, Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh.

   Công việc chuyên môn: đo đạc, phân tích các yếu tố gió, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí; pH, độ mặn, nhiệt độ nước biển, độ đục, DO, BOD5 tại 2 tầng mặt, đáy vào thời điểm triều cao, thấp các ngày 5, 15 và 25 hàng tháng tại trạm Cầu Đen (10025.235’, 106057.530’).

   Nhân sự: gồm 4 cán bộ (1 TS, 2 TC). Trong đó 2 Trung cấp làm việc toàn bộ thời gian theo hình thức hợp đồng công việc.

   Phụ trách: TS. Vũ Tuấn Anh
   Số điện thoại: 84.58.3590404
   Email: reoldfriend@yhaoo.com
 

    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search