Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Trạm quan trắc Nha Trang ::..   Login
 Trạm quan trắc Nha Trang Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 514
Members Members: 0
Total Total: 514

Online Now Online Now:
    
 Đội ngũ cán bộ Minimize

  Công việc chuyên môn: Quan trắc, phân tích các thông số môi trường được Cục kiểm soát ô nhiễm, Tổng cục môi trường, Bộ Tài nguyên môi trường giao chỉ tiêu định kỳ hàng năm tại các trạm tác động ven bờ (6- 8 trạm) và một trạm nền từ Khánh Hòa tới Kiên Giang.

  Nhân sự: dao động từ 20 – 25 người, là các cán bộ chuyên môn của các phòng: Vật lý biển, Thủy địa hóa, Sinh vật phù du biển, Sinh thái và môi trường biển, Thiết bị - phân tích làm việc theo hình thức hợp đồng công việc.

   Phụ trách: TS. Vũ Tuấn Anh
   Số điện thoại: 84.58.3590404
   Email: reoldfriend@yhaoo.com

    
 Cơ cấu phòng ban Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search