21 Tháng Ba 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám » Chức năng và nhiệm vụ ::..   Đăng nhập
 Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 525
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 525

Đang Online Đang Online:
    
 Chức năng và nhiệm vụ Đóng

Trung tâm Dữ liệu và GIS-Viễn thám được thành lập theo quyết định số : 45/QD-HDH ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Viện Hải Dương Học, có chức năng:

  1. Thu thập và lưu trữ các dữ liệu quan trắc biển trong nước theo một qui chế chặt chẽ về giao nộp và quản lý dữ liệu được các cơ quan chấp nhận.
  2. Thu thập, trao đổi và lưu trữ các dữ liệu quan trắc của quốc tế về Biển Đông và các vùng kế cận theo qui chế của Nhà nước.
  3. Áp dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật viễn thám để xử lý các dữ liệu thu thập được nhằm phục vụ yêu cầu nghiên cứu, quản lý, khai thác và bảo vệ biển.
  4. Triển khai các dịch vụ dữ liệu biển theo qui chế bảo mật của Nhà nước và các quy định của Viện về sử dụng và trao đổi tài liệu đó.
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm