02 Tháng Mười 2023  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám ::..   Đăng nhập
 Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 358
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 358

Đang Online Đang Online:
    
 Đội ngũ cán bộ Đóng

Là một đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Hải dương học.

Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám nhân lực hiện có 6 cán bộ khoa học:

  • 04  Thạc sĩ.
  • 02 Cử nhân.
  • Trong đó có 03 Nghiên cứu viên chính.

 

    
 Trang tin phòng Đóng
    
 Cơ cấu phòng ban Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm