Tuesday, May 21, 2019  
..:: Trang chủ » Cơ cấu tổ chức ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 143
Members Members: 0
Total Total: 143

Online Now Online Now:
    
 Cơ cấu tổ chức Minimize

       
           
       
       

Đơn vị quản lý nghiệp vụ

   

 Bảo tàng hải dương học

       
   
   
       

Các phòng chuyên môn

   
   
       
   
   
       
   

Các đơn vị chức năng

   
       
   
   
       
   

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường biển

   
       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   

 Trung tâm Tư vấn, Ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ biển

   
       
   

 Đội tàu Nghiên cứu và khảo sát biển

   
       
   
   
       
   
   
    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search