01 Tháng Tư 2023  
..:: Trang chủ » Giới thiệu trang thiết bị Viện ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Tên dự án: Thiết bị điều tra và khảo sát biển

Mục tiêu của dự án:

- Tăng cường trang thiết bị khảo sát nghiên cứu hải dương học và môi trường biển, đo đạc địa hình đáy biển ở vùng biển thềm lục địa và xa bờ .
- Hoàn chỉnh từng bước cụm các trang thiết bị khảo sát đo đạc, ở vùng biển xa bờ đáp ứng với trình độ khu vực và dần từng bước đáp ứng với trình độ châu lục.
-Tăng cường trang thiết bị đo đạc khảo sát , phân tích có độ chính xác cao đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Xem chi tiết tại đây

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Phi Phát
Ngày đăng: 07/09/2012
Số lượt người xem: 4131

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm