Friday, May 25, 2018  
..:: Trang chủ » Giới thiệu trang thiết bị Viện ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 279
Members Members: 0
Total Total: 279

Online Now Online Now:
    
 Danh mục trang thiết bị Viện Minimize
 
 
 
 
 
 
 


Mục tiêu của dự án:

- Tăng cường trang thiết bị khảo sát nghiên cứu hải dương học và môi trường biển, đo đạc địa hình đáy biển ở vùng biển thềm lục địa và xa bờ .
- Hoàn chỉnh từng bước cụm các trang thiết bị khảo sát đo đạc, ở vùng biển xa bờ đáp ứng với trình độ khu vực và dần từng bước đáp ứng với trình độ châu lục.
-Tăng cường trang thiết bị đo đạc khảo sát , phân tích có độ chính xác cao đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Read More...


 

 

 

 

 

 

 

Read More...    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search