18 Tháng Mười 2021  
..:: Trang chủ » Hội nghị - Hội thảo ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hội thảo về giám sát nước dằn tàu (Ngày 19 - 23 tháng 07 năm 2004)

Hội thảo về giám sát nước dằn tàu
Thời gian: Ngày 19 - 23 tháng 07 năm 2004
Địa Điểm: Viện Hải Dương Học, Nha Trang
Cơ quan tổ chức:  Viện Hải dương học, Cục Hàng hải Việt Nam, GloBallast
Cơ quan tài trợ: Viện Hải dương học, Cục Hàng hải Việt Nam, GloBallast
Thành phần tham dự: New Zealand (NIWA), China, IMO, Vietnam…
Thông tin về các báo cáo có thể liên hệ Thư viện Viện Hải dương học
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 5237

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm