18 Tháng Mười 2021  
..:: Trang chủ » Hội nghị - Hội thảo ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hội thảo về Rắn biển (Ngày 9 - 13 tháng 03 năm 2004)

Hội thảo về Rắn biển
Thời gian: Ngày 9 - 13 tháng 03 năm 2004
Địa Điểm: Viện Hải Dương Học, Nha Trang
Cơ quan tổ chức:  The Royal Danish Academy of Fine arts School of Conservation, Denmark Và Viện Hải Dương Học Nha Trang - Viet nam
Cơ quan tài trợ: Danida Research Council (RUF) and the Royal Danish Academy of Fine Arts School of Conservation
Thành phần tham dự: Cambodia, Denmark (3), Indonesia, Philippines, Malaysia, Sri Lanka, Thailand (3) and Vietnam (3)
Thông tin về các báo cáo có thể liên hệ Thư viện Viện Hải dương học
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 5072

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm