18 Tháng Mười 2021  
..:: Trang chủ » Hội nghị - Hội thảo ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hội thảo quốc tế về đa dạng cá biển, Nha Trang 4-6/10/ 2004

Theo đề nghị của Điều phối viên Quốc gia Chương trình JSPS của Việt nam, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cho phép Dự án Đa dạng sinh học của vùng nước gần bờ thuộc Chương trình JSPS do Nhật Bản taì trợ đã tổ chức Hôi thảo trên.
1. Địa điểm:      Viện Hải dương học, Nha-Trang,
2. Thời gian : Từ ngày  4 đến ngày 6/10/ 2004
3. Thành phần tham dự:
Đại biểu: TS. Keiichi Matsuura, Đại diện Chương trình JSPS, Nhật Bản
                 GS. TSKH. Bùi Đình Chung, Điều phối viên Dự án Đa dạng sinh học của Chương trình JSPS
                 PGS. TSKH. Nguyễn Tác An, Viện trưởng Viện Hải dương học.
: gồm 22 cán bộ khoa học và giảng dạy trong nước từ các cơ quan: Viện NCTS Hải phòng, Viện HDH, ĐH Thủy sản Nha Trang, Phân viện HDH Hải phòng, Đại học KHTN Hà Nội, Đại học Đông-Bắc Sơn La, Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau  và 10 đại biểu nước ngoài (Nhật, Malaysia, Philipin, Indonesia).
Người tham dự Hội thảo
4. Các họat động của Hội thảo
Báo cáo khoa học, thực địa thu mẫu và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm.
5. Mục tiêu
- Nhằm nâng cao kiến thức cơ bản, phương pháp và kỹ thuật phân loại cá hiện đại cho các thành viên.
- Mở rộng quan hệ giúp ích nhiều cho các cơ quan nghiên cứu và giảng dạy về phân loại cá.
Phụ lục 1.Danh sách các đại biểu tham dự hội thảo
Đại biểu Việt Nam

TT
Họ và tên
Cơ quan công tác
1
Bùi Đình Chung
Viện Nghiên cứu Hải sản (RIMF)
2
Nguyễn Đắc Vệ
RIMF, Hải-Phòng
3
Đào Duy Thu
RIMF
4
Lại Duy Phương
RIMF
5
Nguyễn Hoài Nam
RIMF
6
Nguyễn Thị Hoa
ĐH Đông Bắc Sơn La
7
Thạch Mai Hoàng
ĐH KHTN Hà nội
8
Nguyễn Hồng Nhung
CĐ Sư phạm Cà Mau
9
Nguyễn Văn Quân
Viện hải Dương học Hải phòng
10
Đỗ Văn Tứ
RIMF
11
Mai Công Nhuận
RIMF
12
Chea Phala
RIMF
13
Đinh Thị Nhung
Đại học Thuỷ sản (DHTS), Nha Trang
14
Trần Thị Hoa
DHTS
15
Vũ Thị Thu
DHKHTN
16
Trần Minh Khoa
DHKHTN
17
Trần Thị Hồng Hoa
Viện Hải dương học, Nha Trang (NIO)
18
Trần Thị Lê Vân
NIO
19
Lê Thị Thu Thảo
NIO
20
Nguyễn Hữu Phụng
NIO
21
Võ Văn Quang
NIO
22
Nguyễn Phi Uy Vũ
NIO

 Đại biểu nước ngoài

No.
Name
Country
1
Keiichi Matsuura
Tokyo, Japan
2
Hisashi Imamura
Hokkaido, Japan
3
Tetsuo Yoshino
Okinawa, Japan
4
Koichi Shibukawa
Tokyo, Japan
5
Seishi Kimura
Tokyo, Japan
6
Sasanti Suharti
Indonesia
7
Teguh Peristiwady
Indonesia
8
Wilfredo Lopez Campos
Philippines
9
Mazlan Abd. Ghaffa
Malaysia
10
Aziz Bin Arshad
Malaysia

       Phụ lục 2. Danh sách các báo cáo đã trình bày tại Hội thảo

1. Cơ sở dữ liệu về cá đóng góp cho việc tìm hiểu đa dạng sinh học của cá ở vùng nước gần bờ phía Nam á
Keiichi Matsuura
2.Thành phần loài trong bộ cá nóc ở biển Việt Nam
Nguyễn Hữu Phụng
3.Phân loại loài Spratelloides gracilis và các loài liên quan
Tetsuo Yoshino
4. Những mầu vật mới cá nóc mới thu được ở biển Việt Nam
Nguyễn Hoài Nam
5.Tình trạng phân loại hiện nay của các loài cá liệt (Leiognathidae)
Seishi Kimura
6.Hiện trạng phân loại cá bống Percis caudimaculatum
Hisashi Imamura
7. Cá bơi gần đáy ở vùng cỏ biển ở Bolinao, Pấnginan , Bắc Phi- lip -pin
Cleto A. Nanola và Wilfredo Campos
8. Đa dạng sinh học cá vùng ven bờ Bắc Việt Nam
Nguyễn Văn Quân
9. Cá rạn san hô ở Biển Đông do Đoàn Điều tra Roes thu thập.
Aziz Bin Arshad, Mazlan Abb Ghaffa
 và Zulgigar Yassin
10. Cá vùng phía đông Nusa Tenggara, Indonssia
Teguh Peristiwady
11. Tập tính và phân bố của cá lác
Mazlan Abb. Ghaffa
12. Các hoạt động vè đa dạng sinh học ở Indonesia
Sasanti Suhati
13. Cá vùng cỏ biển ở miền Trung Việt Nam
Bùi Đình Chung

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 5677

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm