18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ »  Hoạt động đào tạo sau đại học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
THÔNG BÁO BẢO VỆ TIẾN SĨ CẤP BỘ MÔN

 

 Bộ môn Thủy sinh vật học, Khoa Khoa học và Công Nghệ Biển, Học Viện Khoa học và công nghệ thông báo:

 

1) Nghiên cứu sinh Phan Đức Ngại sẽ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp bô môn (cơ sở) vào lúc 09 giờ sáng ngày 20/01/2015

-         Tên đề tài luận án: Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ Bình Định và Khánh Hòa

 

2) Nghiên cứu sinh Trương Sĩ Hải Trình sẽ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp bô môn (cơ sở) vào lúc 14 giờ ngày 20/01/2015

-         Tên đề tài luận án: Cấu trúc quần xã động vật phù du trong vịnh Bình Cang – Nha Trang và sự vận chuyển carbon và nitơ từ thực vật sang động vật phù du

 

Tại Phòng họp 105, Viện Hải dương học, 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang.

 

Kính mời các nhà khoa học quan tâm, đến dự buổi bảo vệ TS cấp bộ môn của 2 Nghiên cứu sinh nói trên.

 

Trân trọngBộ môn Thủy sinh vật học, Khoa Khoa học và Công Nghệ Biển, Học Viện Khoa học và công nghệ thông báo:

 

1) Nghiên cứu sinh Phan Đức Ngại sẽ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp bô môn (cơ sở) vào lúc 09 giờ sáng ngày 20/01/2015

-         Tên đề tài luận án: Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nửa kín ở vùng biển ven bờ Bình Định và Khánh Hòa

 

2) Nghiên cứu sinh Trương Sĩ Hải Trình sẽ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp bô môn (cơ sở) vào lúc 14 giờ ngày 20/01/2015

-         Tên đề tài luận án: Cấu trúc quần xã động vật phù du trong vịnh Bình Cang – Nha Trang và sự vận chuyển carbon và nitơ từ thực vật sang động vật phù du

 

Tại Phòng họp 105, Viện Hải dương học, 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang.

 

Kính mời các nhà khoa học quan tâm, đến dự buổi bảo vệ TS cấp bộ môn của 2 Nghiên cứu sinh nói trên.

 

Trân trọng 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 13/01/2016
Số lượt người xem: 6918

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm