05 Tháng Mười 2022  
..:: Trang chủ »  Hoạt động đào tạo sau đại học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Các nghiên cứu sinh đã bảo vệ

 1. Nguyễn Hữu Phụng, Viện Hải dương học, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 2. Nguyễn Phi Đính, Viện Hải dương học, Chuyên ngành Ngư loại học
 3. Nguyễn Văn Khôi, Viện Hải dương học, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 4. Lê Đức Minh, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 5. Nguyễn Tuần, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 6. Nguyễn Thanh Tùng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, Chuyên ngành Ngư loại học
 7. Võ Sĩ Tuấn, Viện Hải dương học, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 8. Hà Lê Thị Lộc, Viện Hải dương học, Chuyên ngành Ngư loại học
 9. Nguyễn Minh Niên, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 10. Thái Ngọc Chiến, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 11. Võ Thế Dũng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 12. Nguyễn Văn Long, Viện Hải dương học, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 13. Hồ Văn Thệ, Viện Hải dương học, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
 14. Lê Thương, Trường Đại học Tây Nguyên, Chuyên ngành Thủy sinh vật học
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Ngọc Lâm
Ngày đăng: 10/09/2012
Số lượt người xem: 11787

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm