16 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ »  Hoạt động đào tạo sau đại học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện của NCS. Nguyễn Thị Tường Vi

Ngày 27/11/2017, vào lúc 14 giờ, tại Viện Hải dương học, Học viện Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tường Vi, với đề tài: “Nguồn lợi cá trong các hệ sinh thái vùng biển ven bờ Quảng Nam-Đà Nẵng”. Chuyên ngành: Thủy sinh vật học, mã số 62 42 01 08.

 

 

Luận án Tiến sĩ được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn và TS. Nguyễn Văn Long.
Đến dự Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ có đại biểu là đại diện của cơ sở đào tạo gồm: PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn – Viện trưởng Viện Hải dương học,  kiêm Trưởng khoa, Khoa Khoa học và Công nghệ biển, đại diện Lãnh đạo Viện Hải dương học và các nhà khoa học đến từ các trường Đại học, các Viện nghiên cứu, cùng đông đảo người thân và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.
Hội đồng chấm luận án gồm  04 phó giáo sư và 03 tiến sĩ. Chủ tịch Hội đồng là PGS.TS. Võ Văn Phú, công tác tại Trường Đại học Khoa học Huế.
Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thị Tường Vi trình bày tóm tắt luận án, 03 bản nhận xét của các phản biện, bản tổng hợp ý kiến nhận xét khác do Thư ký Hội đồng trình bày, cùng các câu hỏi của Hội đồng, của những người tham dự và trả lời của NCS, và ý kiến nhận xét của tập thể hướng dẫn, Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện đã đi đến thống nhất: Đề tài luận án của NCS. Nguyễn Thị Tường Vi về nội dung và hình thức đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Thủy sinh vật học, Mã số: 62 42 01 08 theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những đóng góp mới của luận án có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu thủy sinh vật học ở vùng biển ven bờ, đồng thời có vai trò trong việc áp dụng vào thực tiễn quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững nguồn lợi cá ở các vùng biển ven bờ.
Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án của NCS. Nguyễn Thị Tường Vi với 7/7 phiếu tán thành trong đó có 3 phiếu xuất sắc.
Một số hình ảnh về buổi bảo vệ luận án:

PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn, Đại diện Học viện Khoa học và Công nghệ phát biểu.

Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Võ Văn Phú chủ trì buổi bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Thị Tường Vi.

NCS. Nguyễn Thị Tường Vi trình bày kết quả nghiên cứu của luận án
Các phản biện đọc nhận xét luận án:
 

NCS. Nguyễn Thị Tường Vi chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng chấm luận án và các thầy hướng dẫn.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 01/12/2017
Số lượt người xem: 2839

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm