28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ »  Hoạt động đào tạo sau đại học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Các nghiên cứu sinh đã bảo vệ cấp bộ môn và cấp Viện

1. Nghiên cứu sinh: Thái Ngọc Chiến. 

Đề tàiluận án: “Mô hình hóa quá trình sản xuất sơ cấp và biến động muối dinh dưỡng trong các hệ sinh thái vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa”. 

Chuyên ngành: Thủy sinh vật học 

Mã số: 62.42.50.01 

Họ và tên người hướng dẫn:

  1. PGS - TSKH. Nguyễn Tác An
  2. TS. Bùi Hồng Long

PGS.TS. Rune Rosland 

Quyết định công nhận NCS số: 5872/Q Đ-BGD& ĐT-ĐH&S ĐH, ngày 24/10/2003
Cơ sở đào tạo: Viện Hải Dương Học, Nha Trang
Quyết định giao đề tài luận án số: 40/QĐ-HDH ngày 08/04/2004 

Bảo vệ cấp bộ môn: theo Quyết định số 17 QĐ-HDH, ngày 02/10/2010.
Thành lập Hội đồng và mở phiên họp đánh giá luận án cấp bộ môn ngày 22/02/2010
Bảo vệ cấp Viện: theo Quyết định số 125 /QĐ-HDH ngày 02/08/2010.
Thành lập Hội đồng và mở phiên họp đánh giá luận án cấp Viện ngày 31/08/2010

Thông tin luận án được tìm thấy tại:

+ Thư viện KHTH, Tp. Hồ Chí Minh
+ Thư viện Viện Hải dương học
+ Thư viện Viện Nghiên cứu và Nuôi trồng Thủy sản 3
+ Thông tin luận án (tải về)

2. Nghiên cứu sinh: Võ Thế Dũng

Đề tài luận án: “Động vật ký sinh ở cá mú thuộc giống Epinephelus”. 

Chuyên ngành: Thủy snh vật học 

Mã số: 62 42 50 01 

Họ và tên người hướng dẫn:

  1. TS. Nguyễn Hữu Dũng
  2. PGS.TS. Glenn Allan Bristow

Quyết định công nhận NCS số: 5872/Q Đ-BGD& ĐT-ĐH&S ĐH, ngày 24/10/2003
Cơ sở đào tạo: Viện Hải Dương Học, Nha Trang
Quyết định giao đề tài luận án số: 39/QĐ-HDH ngày 08/04/2004

Bảo vệ cấp bộ môn: theo Quyết định số 211 QĐ-HDH, ngày 17/12/2009.
Thành lập Hội đồng và mở phiên họp đánh giá luận án cấp bộ môn ngày 05/01/2010
Bảo vệ cấp Viện: theo Quyết định số 124 /QĐ-HDH ngày 02/08/2010.
Thành lập Hội đồng và mở phiên họp đánh giá luận án cấp Viện ngày 31/08/2010 

Thông tin luận án được tìm thấy tại:

+ Thư viện KHTH, Tp. Hồ Chí Minh
+ Thư viện Viện Hải dương học
+ Thư viện Viện Nghiên cứu và Nuôi trồng Thủy sản 3
+ Thông tin luận án (tải về)

3. Nghiên cứu sinh: Lê Thương

Đề tài luận án: “Sự biến đổi về số lượng, thành phần loài thực vật nổi ở hồ Easuop và Eanhái, tỉnh Đắc Lắc”. 

Chuyên ngành: Thủy sinh vật học 

Mã số: 62 42 50 01 

Họ và tên người hướng dẫn:

  1. PGS. TS. Tôn Thất Pháp
  2. TS. Đoàn Như Hải

Quyết định công nhận NCS số: 5661/QĐ-BGD&ĐT, ngày 11/10/2005
Cơ sở đào tạo: Viện Hải Dương Học, Nha Trang
Quyết định giao đề tài luận án số: 222/QĐ-HDH ngày 14/10/2005 

Bảo vệ cấp bộ môn: theo Quyết định số 115 QĐ-HDH, ngày 19/08/2009. Thành lập Hội đồng và mở phiên họp đánh giá luận án cấp bộ môn ngày 30/10/2009
Bảo vệ cấp Viện: theo Quyết định số 130 /QĐ-HDH ngày 09/08/2010.
Thành lập Hội đồng và mở phiên họp đánh giá luận án cấp Viện ngày 15/09/2010

Thông tin luận án được tìm thấy tại:

+ Thư viện KHTH, Tp. Hồ Chí Minh
+ Thư viện Viện Hải dương học
+ Thư viện Trường Đại học Tây Nguyên
+ Thông tin luận án (tải về)

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 03/12/2010
Số lượt người xem: 4808

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm