Saturday, April 01, 2023  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Đề tài: Đặc điểm địa hình và trầm tích vịnh Cà ná

Đề tài phòng: Địa chất - Địa mạo biển
Chủ nhiệm: CN. Phạm Bá Trung
Mã đề tài: CS03-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

Hình thái đường bờ khu vực vịnh Cà Ná có sự đan xen giữa những bờ đá, mũi đá và bãi cát và là nơi tập trung rất nhiều bậc thềm biển tích tụ như: Thềm Cà Ná: 10-15m, thềm bậc Lở - Vĩnh Hưng: 10-15m; thềm Cà Ná: 4-6m và một số thềm Cà Ná 1, 2 nằm ở phần bãi triều chỉ lộ ra khi triều thấp, do vậy rất khó phát hiện khi triều cao, bề mặt thềm biển tương đối bằng phẳng và kéo dài về phía biển. Trong vịnh còn có cửa sông Liên Hương là nơi tập trung rất nhiều tàu thuyền ra vào cửa nhưng quá trình bồi tụ làm thay đổi bồi tụ luồng lạch tàu thuyền phải chờ triều lên mới qua lại được cửa sông.

Địa hình đáy biển vịnh Cà Ná có thể chia thành hai phần trong và phần ngoài, phần trong nông có độ sâu nhỏ hơn 20m, gồm nhiều địa hình dương đó là các bãi cạn breda, bãi cạn Cù Lao Cau, các địa hình âm gồm có 3 rãnh sâu: Rãnh sâu 1 ở phía bắc của vịnh, rãnh sâu 2 nằm phía đông nam Hòn Cau và rãnh sâu 3 nằm ở phía đông bãi cạn breda. Phần ngoài có hình thái tương đối đơn giản và ngăn cách với phần trong bởi một vách dốc, độ dốc từ 150- 200 trong khoảng 20 - 40m.

Trầm tích tầng mặt của đáy vịnh Cà Ná chủ yếu là các trầm tích được phủ bởi chủ yếu các loại trầm tích thô hạt: Cát, cát chứa sạn, sỏi và san hô chết và đá gốc, không đồng nhất. Các kiểu trầm tích cát graven và cát hỗn chứa graven chiếm ưu thế và có diện tích phân bố lớn nhất.

Dựa vào thành phần vật liệu có thể thấy rằng, trầm tích đáy vịnh Cà Ná có nguồn gốc chủ yếu là lục nguyên và vật liệu nguồn gốc sinh vật đóng vai trò đáng kể trong vịnh.

Sự phân bố các hợp phần hữu cơ trong trầm tích có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, sự tăng hay giảm hàm lượng của C.hc đều kéo theo sự tăng hay giảm của hàm lượng N và P. Hầu hết hàm lượng cao của của Chc, N, P đều tập trung trong thành phần trầm tích hạt mịn như: cát bùn, cát graven, cát hỗn chứa graven.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 3104

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search