04 Tháng Mười Hai 2020  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Đánh giá sự biến động nguồn lợi chi rong mơ (SARGASSUM) ở vùng Hòn Chồng (Vịnh Nha trang)

Đề tài phòng: Thực Vật biển
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Xuân Vỵ
Mã đề tài: CS06-2009

Tóm tắt kết quả đề tài:

Rong Mơ có vai trò quan trọng về khía cạnh sinh thái và kế sinh nhai cho cồng đồng quanh khu vực Hòn Chồng, vịnh Nha Trang, Việt Nam. Tuy nhiên, thảm rong Mơ tại Hòn Chồng nói riêng và ở Việt Nam nói chung đã bị suy giảm mạnh do tác động của con người. Nghiên cứu của chúng tôi là để đánh giá lại hiện trạng thảm rong Mơ bao gồm độ bao phủ, diện tích phân bố, thành phần loài, chiều dài nhánh và trữ lượng của chúng sau 30 năm. Dữ liệu thực địa được tính toán bằng phần mềm GIS. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích rong Mơ đã suy giảm đến 49%. Vào năm 1980, độ bao phủ của rong Mơ là 75% cho cả vùng (30 ha), nhưng hiện tại độ bao phủ 75% của rong Mơ chỉ 2,2 ha. Chiều dài nhánh của loài Sargassum mcclurei và S. serratum ghi nhận năm 2009 bị suy giảm đi 58% và 65% so với số liệu năm 1980. Hơn thế nữa, loài Sargassum crassifolium rất thông thường vào năm 1980 nhưng hiện nay không còn tìm thấy chúng nữa.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 14/07/2010
Số lượt người xem: 1664

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm