Tuesday, February 27, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Article Details
Nhiệm vụ: Bước đầu thử nuôi loài Hải Cẩu (Phoca larhga, pallas 1811) trong điều kiện nuôi nhốt tại Bảo tàng Hải dương học Nha Trang

Nhiệm vụ phòng: Phòng Kỹ thuật – Truyền thông
Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Thanh Thuỷ

Tóm tắt kết quả nhiệm vụ:

   Báo cáo trình bày kết quả theo dõi các yếu tố môi trường và một số hoạt động của hải cẩu trong phòng nuôi với diện tích 9m2 có gắn máy điều hoà nhiệt độ. Thức ăn là các loài cá như cá mối, nục, bạt má...mực và tôm với kích cỡ mồi < 6cm. Các chỉ số môi trường như: to nước phòng nuôi trong năm giao động trong khoảng từ 25,8oC – 27,5oC, to không khí 20,2oC – 24oC, độ ẩm tương đối: 67,1 – 82%, pH: 8,3 – 8,9 và S‰: 31 - 34‰. Bằng mắt thường quan sát cho thấy hải cẩu đang có sức khoẻ tốt thể hiện ở bộ lông bóng mượt và thân hình đầy tròn, nhạy cảm với mùi thức ăn, bắt mồi nhanh nhẹn và  tính tự vệ cao. Thời gian ngủ ngày khoảng 60 phút xảy ra vào các khoảng thời gian từ 9 – 10 giờ sáng, 11 – 13h chiều hay 12 – 13h chiều, thời gian ngủ đêm thường sau 6h tối. Hải cẩu ngủ dưới nước, thân ngâm trong nước nhưng đầu ở trên mặt nước, riêng tháng 10, hải cẩu ngủ tối trên bờ thường xảy ra sau 4h chiều. Chu kỳ thay lông kéo dài hơn 4 tháng (22/6 – 26/10), muộn hơn nhưng không quá dài so với ở ngoài tự nhiên. Như vậy, cho thấy, hải cẩu sống ổn định trong điều kiện nuôi nhốt có gắn máy điều hoà nhiệt độ.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 7/14/2010
Number of Views: 2320

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search