Wednesday, February 28, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 483
Members Members: 0
Total Total: 483

Online Now Online Now:
    
 Đề tài cơ sở năm 2009 Minimize
Nhiệm vụ phòng: Phòng Dữ liệu Biển và Tổ GIS
Chủ nhiệm: CN. Ngô Mạnh Tiến
Read More...


Nhiệm vụ phòng: Phòng thiết bị - Phân tích
Chủ nhiệm: CN. Hồ Hải Sâm
Read More...


Nhiệm vụ phòng: Phòng Thông tin – Thư viện
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Vân
Read More...


Nhiệm vụ phòng: Phòng Chuyên môn Bảo Tàng
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mỹ Ngân
Read More...


Nhiệm vụ phòng: Phòng Kỹ thuật – Truyền thông
Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Thanh Thuỷ
Read More...


Đề tài phòng: Trạm Thực nghiệm
Chủ nhiệm: CN. Hoàng Đức Lư
Mã đề tài: CS11-2009
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Công nghệ Nuôi trồng
Chủ nhiệm: KS. Hồ Thị Hoa
Mã đề tài: CS10-2009
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Sinh thái Môi trường Biển
Chủ nhiệm: ThS. Phạm thị Miền
Mã đề tài: CS09-2009
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Nguồn lợi Thủy sinh
Chủ nhiệm: Ths. Hoàng Xuân Bền
Mã đề tài: CS08-2009
Read More...


Đề tài phòng: Động vật có xương sống
Chủ nhiệm: Ths. Lê Thị Thu Thảo
Mã đề tài: CS07-2009
Read More...


Đề tài phòng: Thực Vật biển
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Xuân Vỵ
Mã đề tài: CS06-2009
Read More...


Đề tài phòng: Hóa Sinh biển
Chủ nhiệm: TS. Phạm Xuân Kỳ
Mã đề tài: CS05-2009
Read More...


Đề tài phòng: Sinh vật Phù du biển
Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Cho
Mã đề tài: CS04-2009
Read More...


Đề tài phòng: Thủy Địa Hóa
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Hữu Tâm
Mã đề tài: CS01-2009
Read More...


Đề tài phòng: Địa chất - Địa mạo biển
Chủ nhiệm: CN. Phạm Bá Trung
Mã đề tài: CS03-2009
Read More...


Đề tài phòng: Vật Lý Biển
Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Kim Vinh
Mã đề tài: CS02-2009
Read More...    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search