18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2009 ::..   Đăng nhập
 Trang chủ Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11303
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11303

Đang Online Đang Online:
    
 Đề tài cơ sở năm 2009 Đóng
Nhiệm vụ phòng: Phòng Dữ liệu Biển và Tổ GIS
Chủ nhiệm: CN. Ngô Mạnh Tiến
Chi tiết...


Nhiệm vụ phòng: Phòng thiết bị - Phân tích
Chủ nhiệm: CN. Hồ Hải Sâm
Chi tiết...


Nhiệm vụ phòng: Phòng Thông tin – Thư viện
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Vân
Chi tiết...


Nhiệm vụ phòng: Phòng Chuyên môn Bảo Tàng
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mỹ Ngân
Chi tiết...


Nhiệm vụ phòng: Phòng Kỹ thuật – Truyền thông
Chủ nhiệm: ThS. Bùi Thị Thanh Thuỷ
Chi tiết...


Đề tài phòng: Trạm Thực nghiệm
Chủ nhiệm: CN. Hoàng Đức Lư
Mã đề tài: CS11-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Phòng Công nghệ Nuôi trồng
Chủ nhiệm: KS. Hồ Thị Hoa
Mã đề tài: CS10-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Phòng Sinh thái Môi trường Biển
Chủ nhiệm: ThS. Phạm thị Miền
Mã đề tài: CS09-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Phòng Nguồn lợi Thủy sinh
Chủ nhiệm: Ths. Hoàng Xuân Bền
Mã đề tài: CS08-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Động vật có xương sống
Chủ nhiệm: Ths. Lê Thị Thu Thảo
Mã đề tài: CS07-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Thực Vật biển
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Xuân Vỵ
Mã đề tài: CS06-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Hóa Sinh biển
Chủ nhiệm: TS. Phạm Xuân Kỳ
Mã đề tài: CS05-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Sinh vật Phù du biển
Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Cho
Mã đề tài: CS04-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Thủy Địa Hóa
Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Hữu Tâm
Mã đề tài: CS01-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Địa chất - Địa mạo biển
Chủ nhiệm: CN. Phạm Bá Trung
Mã đề tài: CS03-2009
Chi tiết...


Đề tài phòng: Vật Lý Biển
Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Kim Vinh
Mã đề tài: CS02-2009
Chi tiết...    
 Liên kết Đóng
    
 Phản hồi Đóng

CAPTCHA image
Nhập mã ở trên vào hộp dưới đây
Hủy Bỏ   Gửi
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm