18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Đặc điểm phát triển tuyến sinh dục của cá Ngựa thân trắng (Hippocampus kelloggi Jordan và Snyder, 1902) trong điều kiện nuôi nhốt và ngoài tự nhiên

Đề tài phòng: Phòng Công nghệ Nuôi trồng
Chủ nhiệm: Hồ Thị Hoa
Mã đề tài: CS12-2010

Mục tiêu đề tài:

    So sánh sự phát triển tuyến sinh dục và sức sinh sản của cá Ngựa thân trắng trong điều kiệ nuôi nhốt với cá ngoài tự nhiên, nhằm xác định khả năng phát dục của cá bố mẹ thế hệ F1 trong điều kiện nuôi nhốt.

Nội dung nghiên cứu:
  1. Lưu giữ cá bố mẹ thế hệ F1 trong phòng thí nghiệm
  2. Xác định sự phát triển tuyến sinh dục và sức sinh sản của ca ngựa ngoài tự nhiên và cá nuôi thế hệ F1
  3. Đánh giá khả năng phát triển buồng trứng của cá ngựa thân trắng thế hệ F1 trong điều kiện nuôi nhốt, so sánh với cá tự nhiên
  4. Xác định kiểu đẻ của cá ngựa thân trắng ngoài tự nhiên và cá nuôi thế hệ F1.
Tóm tắt kết quả đề tài: (Đang thực hiện)
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 16/07/2010
Số lượt người xem: 2543

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm