Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2010 ::..   Login
 Trang chủ Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11211
Members Members: 0
Total Total: 11211

Online Now Online Now:
    
 Đề tài cơ sở năm 2010 Minimize
Nhiệm vụ phòng: Phòng Thông tin – Thư viện
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Vân
Mã nhiệm vụ: CS14-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Sinh vật Phù du biển
Chủ nhiệm: Hồ văn Thệ
Mã đề tài: CS04-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Hóa sinh
Chủ nhiệm: Phạm Xuân Kỳ
Mã đề tài: CS05-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Thực vật biển
Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Hòa
Mã đề tài: CS06-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Động vật có xương sống
Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Thảo
Mã đề tài: CS07-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Nguồn lợi Thủy sinh
Chủ nhiệm: Phan Thị Kim Hồng
Mã đề tài: CS08-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Sinh thái và Môi trường biển
Chủ nhiệm: Hoàng Trung Du
Mã đề tài: CS09-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Dữ liệu biển và Tổ GIS
Chủ nhiệm: Vũ văn Tác
Mã đề tài: CS11-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Công nghệ Nuôi trồng
Chủ nhiệm: Hồ Thị Hoa
Mã đề tài: CS12-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Quản lý chuyên môn Bảo tàng và Kỹ thuật truyền thông
Chủ nhiệm: Nguyễn Khả Phú
Mã đề tài: CS13-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Địa chất biển
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Đàn
Mã đề tài: CS03-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Vật lý biển
Chủ nhiệm: Phạm Sỹ Hoàn
Mã đề tài: CS02-2010
Read More...


Đề tài phòng: Phòng Thủy Địa Hóa
Chủ nhiệm: Nguyễn Hồng Thu
Mã đề tài: CS01-2010
Read More...    
 Liên kết Minimize
    
 Phản hồi Minimize

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
Cancel   Send
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search