04 Tháng Mười Hai 2021  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2011 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Đánh giá sự biến động hàm lượng cholesterol trong buồng trứng cá chẽm cái tự nhiên Lates calcarifer (Bloch, 1790) theo giai đoạn thành thục

Đề tài phòng: Phòng Phòng Sinh Hóa
Chủ nhiệm: Phạm Xuân Kỳ
Tham gia: Đào Việt Hà, Nguyễn Phương Anh
Mã đề tài:

TÓM TẮT

   Để làm sáng tỏ một vai trò của cholesterol trong sinh sản, thay đổi hàm lượng chất này trong buồng trứng ở 5 giai đoạn thành thục (II-VI) của cá chẽm cái tự nhiên đã được khảo sát. Hệ số thành thục (GSI) tăng đáng kể từ giai đoạn II-V, giảm sau khi đẻ (giai đoạn VI). Hàm lượng lipít buồng trứng gia tăng đáng kể (2,69 – 5,50%) vào các giai đoạn III-V khi trứng phát triển, thành thục và giảm sau đẻ. Hàm lượng cholesterol buồng trứng thấp ở giai đoạn II (266,7mg/100g trứng tươi), tăng cao đáng kể ở giai đoạn III (390,9mg/100g trứng) khi cá khởi phát quá trình tái thành thục và duy trì ở mức cao ở giai đoạn IV (374,5mg/100g trứng). Hàm lượng chất này giảm thấp đáng kể vào giai đoạn V (219,2mg/100g trứng) khi buồng trứng hầu như chứa các trứng đã thành thục hoàn toàn và GSI đạt cực đại và vẫn duy trì một hàm lượng thấp tương tự ở giai đoạn VI (251,9 mg/100g trứng) khi cá đã đẻ. Các kết quả này cho thấy một sự liên quan của cholesterol với sự thành thục và nó có thể được xem như là một chỉ tiêu sinh hóa để đánh giá tình trạng sinh sản của cá chẽm.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/07/2012
Số lượt người xem: 1239

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm