04 Tháng Mười Hai 2021  
..:: Trang chủ » Hoạt động Khoa học » Đề tài cơ sở Viện Hải dương học » Đề tài cơ sở năm 2011 ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài: Đa dạng loài và nguồn lợi động vật đáy vào mùa khô ở vùng triều huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Đề tài phòng: Phòng Nguồn lợi Thủy sinh
Chủ nhiệm: Ths. Phan Thị Kim Hồng
Tham gia:
Mã đề tài:

Tóm tắt

   Đề tài đã tổ chức được hai chuyến khảo sát về đa dạng loài và nguồn lợi động vật đáy vào tháng 4 và tháng 11 năm 2011. Kết quả phân tích bộ mẫu thu vào tháng 4 (đại diện cho mùa khô) đã xác định được 135 taxa động vật đáy ở 2 khu vực khảo sát (vùng triều Hang Rái và Mỹ Hoà). Trong đó , ngành Thân mềm và Giun đốt đều có 54 loài, Chân khớp có 29 và 2 loài Da gai. Vùng triều san hô chết phủ cỏ và rong biển Mỹ Hoà có thành phần loài (111 loài) đa dạng hơn nhiều hơn vùng triều bờ đá ở Hang Rái (27 loài). Có sự phân bố thành phần loài động vật đáy theo đới triều, rõ nhất là ở bãi triều san hô chết ở Mỹ Hòa. Về sinh vật lượng động vật đáy trên các bãi triều có sự thay đổi rất lớn, tổng sinh lượng trung bình tại Hang Rái thấp, đạt 162 con/m2 và là 121,7 g/m2. Trong khi đó, tại Mỹ Hòa tuy có mật độ trung bình rất cao, đạt 3069 con/m2 nhưng khối lượng lại rất thấp, đạt 62 g/m2. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thành phần loài nguồn lợi động vật đáy ở Mỹ Hòa ít đa dạng, đã ghi nhận được 7 loài. Trong đó đối tượng nguồn lợi quan trọng hiện nay là Ngao rá (khứa) Gafrarium pectinatum, Gafrarium tumidum, Ốc mặt trăng Turbo chrysostomus và Giời Marphysa mcintoshi, Perinereis striolata được khai thác với sản lượng trung bình lần lượt tương ứng là 12000; 840 và 3000kg/năm. Đề tài đã đề ra hai giải pháp khai thác hợp lý nguồn lợi động vật đáy. Một là khoanh một vùng nhỏ trên bãi triều Mỹ Hòa để bảo vệ nguồn bố mẹ từ đó phát tán nguồn giống ra vùng xung quanh đối với động vật thân mềm. Hai là cần có sự can thiệp của chính quyền địa phương để ngăn chặn hoạt động khai thác Giời bằng cách đào, nên chuyển sang hình thức khai thác dùng mồi nhử.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 06/07/2012
Số lượt người xem: 1269

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm